Kursus

Exceli koolitus edasijõudnutele

Palun login või registreeru kursuse võtmiseks

Kehtivus: 

Kursus kehtib 90 päeva

79.00

€59.00

Koolitaja: 

Koolitus sobib nii Exceli baaskoolituse jätkukursuseks kui ka eraldi. Kõik koolitusel käsitletav on jõukohane ja vajalik igaühele, kellele Excel on igapäevane töövahend. Kuigi koolitus toimub Microsoft Office Excel 2013 eestikeelse tarkvara põhjal, sobib see sama hästi vanema või inglise keelse Exceli versiooni kasutajatele.

Kursuse struktuur: 

KOKKU: 3:48:03
I. Funktsioonid  
Funktsioonide sisestamine ja muutmine Excelis 0:08:40
Tingimuslik vahemiku liitmime (SUMIF) 0:06:53
Tingimuslik keskmine (AVERAGEIF) 0:03:37
Tingimuslik loendamine (COUNTIF) 0:02:35
Tingimuslik liitmine mitme kriteeriumi põhjal (SUMIFS) 0:04:02
Tingimuslik keskmine ja loendus mitme kriteeriumiga (AVERAGEIFS ja COUNTIFS) 0:05:33
Tingimuse seadmine valemites "üks VÕI teine" kriteeriumi alusel 0:04:13
Kriteeriumi seadmine teksti osa põhjal 0:04:51
Tingimuste seadmine liitmisele andmebaasi funktsiooniga (DSUM) 0:06:04
Tingimuste seadmine keskmise arvutamisel andmebaasi funktsiooniga (DAVERAGE) 0:03:37
Tingimuste seadmine loendamisel andmebaasi funktsiooniga (DCOUNT(A)) 0:05:07
IF funktsiooni kasutamine 0:06:33
Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis I 0:04:10
Mitme tingimuse korraga seadmine IF funtksioonis II (sh ISBLANK ja ISTEXT) 0:08:08
Üks tingimustest (OR) ja kõik tingimused (AND) IF funktsioonis 0:04:32
VLOOKUP funktsioon 0:08:28
Legendi teisaldamine VLOOKUP funktsioonis 0:02:26
Juhusliku väärtuse kuvamine lahtris (RAND ja RANDBETWEEN) 0:04:50
Lahtri arvväärtuse ümardamine (ROUND) 0:04:21
Rahandusfunktsioonid laenu makse arvutamise näitel (PMT) 0:05:00
Ajafunktsioonid TODAY ja NOW 0:07:02
Lahtis oleva teksti suur- ja väiketähtede muutmine (PROPER; UPPER ja LOWER) 0:02:49
Lahtri täitmine teiste lahtrite sisu ja vaba tekstiga (CONCATENATE) 0:02:56
II. Lahtrite sisu  
Lahtri sisu viimine erinevatesse veergudesse 0:03:50
Kiirtäite tööriist lahtri sisu kokkupanekul ja lahku viimisel 0:03:00
Samasuguse sisuga lahtrite eemaldamine tabelist 0:03:16
III. Pivot Table  
Pivot Table liigendtabeli kasutamise vajadus ja aruandetabeli moodustamine 0:04:21
Andmete lisamine Pivot Table aruandesse 0:06:48
Andmete värskendamine aruande tabelis 0:01:50
Lahtri sisu vaatamine eraldi tabelis ridadena lahtivõetult 0:03:02
Koondtulemuste arvutamise valikud 0:02:27
Veergude teisaldamine ja rühmituse kasutamine 0:04:01
Filtri ja tükeldi kasutamine 0:03:57
Tabeli vormindamine 0:02:20
IV. Nimed ja valideerimine  
Nimede kasutamine lahtrite vahemikele viitamisel 0:07:23
Lahtri täitmisele tingimuste seadmine, rippmenüü lisamine lahtrile 0:05:38
Arvu- ja kuupäevavahemiku kriteerium, valesti täidetud lahtritest ülevaade 0:05:06
V. Mõjuanalüüs, solver ja konsolideerimine  
Sihiotsing 0:03:37
Solver 0:07:09
Andmetabel 0:09:12
Stsenaariumi haldur 0:07:08
Konsolideerimine 0:06:30
VI. Kaitsmine  
Dokumendi kaitsmine salvestamise valikuna 0:04:14
Töölehe terviklik või valitud lahtrite kaitsmine 0:05:20
Toimingute piiramine töölehel 0:04:24
Töövihiku kaitsmine 0:01:37
VII. Makrod  
Lihtsam töö makrodega 0:05:26

 

  • Juurdepääs koolitusele 90 päeva.

  • Tagastusgarantii

  • Interneti-põhised koolitused on soodsamad ja mugavamad !

Sotsiaalmeedia

Saate olla kursis meie tegemistega sotsiaalmeedia kaudu !

Võta ühendust