Kursus

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine `

Palun login või registreeru kursuse võtmiseks

Kehtivus: 

Kursus kehtib 90 päeva
€25.00

Koolitaja: 

Majandusaasta aruande koolitus on abimaterjaliks aruande tegijatele. Räägime millest lähtuda aruande koostamisel. Me ei käsitle selles koolituses konsolideeritud aruandeid.

Aastaaruande koostamine eeldab kõigi bilansi- ja kasumiaruande kirjete analüüsi ning inventuuri. Käime koos läbi olulisemad aruannete kirjed ning selgitame mida nende inventeerimisel ja hindamisel silmas pidada. Teeme näiteid ka rahavoogude aruande kohta.

Lõpuks räägime aruande vormistamist, allkirjastamist ja esitamist ettevõtjaportaalis.

Kursus koosneb videoloengutest, mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas!

Kursuse struktuur: 

1.    Majandusaasta koostamise ja esitamise etapid 01:23 min
2.    Ülevaatuse ja auditi kriteeriumid 02:28 min
3.    Raamatupidamise aastaaruande lisad 01:05 min
4.    Eelmiste perioodide parandused, arvestuspõhimõtte ja hinnangute muutused  01:11 min
5.    Välisvaluutatehingud 03:40 min
6.    Korrigeeritud soetusmaksumus ja õiglane väärtus  02:24 min
7.    Raha 01:21 min
8.    Nõuded ja ettemaksed  03:33 min
9.    Varud 01:49 min
10.   Pikaajalised nõuded  02:38 min
11.   Kinnisvarainvesteeringud  04:18 min
12.   Materiaalne põhivara  03:06 min
13.   Immateriaalne põhivara  01:52 min
14.   Kohustused, sh. maksuvõlad  03:19 min
15.   Eraldised 06:55 min
16.   Omakapital 03:27 min
17.   Müügitulu 06:49 min
18.   Kulud ning tulude-kulude saldeerimine 03:59 min
19.   Kohustuslikud lisad 02:34 min
20.   Rahavoogude aruanne 09:48 min
21.   Aastaaruande vormistamisest 02:03 min
22.   Aruande lõpetamise kuupäev ja allkirjastamine  04:45 min

 

  • Juurdepääs koolitusele 90 päeva.

  • Tagastusgarantii

  • Interneti-põhised koolitused on soodsamad ja mugavamad !

Sotsiaalmeedia

Saate olla kursis meie tegemistega sotsiaalmeedia kaudu !

Võta ühendust