Karneliia Press

Karneliia Press

Koolitaja
Tutvustus

Olen Karneliia. Kui lühidalt öelda, siis naine, kes on poole oma elust olnud juhendaja, õpetaja, koolitaja. Usun, et see on minu kutsumus. Midagi, mida ma teha oskan ja tahan pakkudes sellega eelkõige rõõmu nii iseendale, kui ka minu kuulajatele. Olen jõudnud eluetappi, kus „ees olev mets“ ei ole enam kaugelti takistuseks omades võimet näha ka kaugemale, sügavamale. Inimene oma seniste kogemuste ja harjumustega on unikaalne, nagu ÜKS puu metsas! Me oleme sarnased, kuid kahte täpselt ühesugust ei kohta! Ja ma OLEN õnnelik omades teadmisi ja oskusi igatüht mõista, toetada, nõustada, juhendada, kes seda vaid soovib.

Teekond selle teadmiseni on olnud pikk ja huvitav. Olen järginud traditsioonilist haridusteed – Põhiharidus, Keskharidus, Kutseharidus, Rakenduslik kõrgharidus  ja Ülikool. Viimane neist oli Tallinna Ülikool. Enne oma kahe SÄRAVA kolleegi Kati ja Signega Aeternumi loomist töötasin esmalt pikalt avalikus sektoris koolitusjuhi ning sise- ja väliskoolitajana. Selle aja sisse mahub suur hulk esmaseid koolitaja õppetunde väga erinevate gruppide ees.  Sagedased komandeeringud ja tõlgipäevad.

Aastal 2004 sai minust koolitaja erasektoris ning algasid NLP (neurolingvistiline programmeerimine) õpingud, kus saavutasin master practitioneri taseme. Kuid kuna pean väga oluliseks ka praktiku rolli, siis lisandus osaliselt igapäevatöö ellu ka personalijuhi amet teenindusettevõttes Klaasiteenindus AS.

Seega usun, et  oman rikkalikku praktilist töökogemust nii koolitusvajaduse hindamisel, koolituste ettevalmistamisel, läbiviimisel, kui ka inimeste juhtimises.

Olles täna SIIN, mõtlen ka HOMSE peale. Olen alustanud terapeudi õpingutega soovides veelgi enam mõista ja toetada  inimest TEMA eluteel. Tahan näha ja luua lihtsamaid ning veelgi mõistetavamaid seoseid teooria ja praktika vahel. TAHAN jätkata oma senist tööd, sest see on  minu KIRG! Tahan olla Sinu jaoks OLEMAS!

Hindan kõrgelt oskust saavutada oma pühendumuse ja huumorimeelega kiiresti usalduslik kontakt koolitusgrupiga. Leian, et see aitab inimestel tunda end koolitusel vabamalt, rääkida teemade arutamisel kaasa, julgustab harjutusi läbi tegema ja selle kaudu suureneb koolituse efektiivsus. Pean  oluliseks koolitusel teooria ja praktika vahelduvust ning lülitan koolitusse  sageli ka aktiviseerivaid mängulisi elemente, et hoida kõrgel osalejate energiat ja pakkuda vaheldusrikast tegevust. Soovin olla oma tegemistes põhjalik ning täpne ja pühendada alati koolituste ettevalmistusele ning järeltööle palju tähelepanu, olla korrektne kõigis oma tegemistes, samal ajal säilitades soojuse, tolerantsuse ja südamlikkuse ümbritsevate inimeste suhtes.