Signe Kiisk

Signe Kiisk

Koolitaja
Tutvustus

Oma esimeste õpingute käigus olen tudeerinud ärijuhtimist Eesti-Ameerika Äriakadeemias. Lõpetanud aga olen Mainori Kõrgkooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele. Hetkel kirjutan Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks olen aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel.

Olen õppinud 3 aastat NLP-d (neurolingvistiline programmeerimine), läbinud Silva Meetodi kursused jpt psühholoogialased täiendkursused. Minu seni pikim töösuhe kestis 9 aastat. Töötasin rahvusvahelises suurettevõttes, kus aastatega kasvasin teenindajast korporatsiooni peatreeneriks.

Minu põhiliseks vastutusalaks oli teenindajate väljaõppe, värbamine, täiendõppe ja atesteerimiste läbiviimine, arendamine ning koordineerimine ja seda neljas riigis (Eesti, Läti, Leedu, Ukraina). Enne Aeternumi loomist töötasin 3 aastat koolitusfirmas Meta-Profit konsultant- koolitajana. Samuti hoidsin kliendisuhteid.

Minu jaoks on koolituse läbiviimisel oluline paindlik, personaalne ja terviklik lähenemine, lähtuvalt iga ettevõtte spetsiifikast ja eripäradest. Koolitajana pean oluliseks empaatiavõimet, liitumise oskust erinevate sihtgruppidega ja samas oskust toime tulla erinevate vastuargumentidega, mis täiskasvanud õppijatel, lähtuvalt oma eelnevatest kogemustest/teadmistest, olla võivad. See loob aluse usalduslikuks suhteks koolitaja ja koolitatavate vahel ning annab võimaluse avatud diskussioonideks koolituse käigus, mis omakorda aitab õpitut paremini kinnistada.

Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad mind kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorra