Müügi- ja privaatsustingimused

Müügitingimused

Veebipoe ahsoo.ee (edaspidi Veebipood) omanik on AHSOO OÜ registrikoodiga 14974237.
Aadress Lembitu 8, 10114 Tallinn, telefon 58 630 400, meiliaadress info@ahsoo.ee

1. Müügilepingu kehtivus, toote- ja hinnainfo

1.1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest toodete ostmisel. 1.2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde, hinnad on kajastatud eurodes ning ei sisalda käibemaksu. 1.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist). 1.4. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures. 1.5. Veebipoel on õigus teha müügitingimustes ja müügihindades muudatusi. Muudatused kajastatakse veebilehel ahsoo.ee.

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. 2.2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. 2.3. Kui tellitud toodet ei ole võimalik tarnida tehnilistel või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul teate saatmisest.

3. Taganemisõigus

3.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul. 3.2. Lepingust taganemiseks tuleb saata e-kiri aadressile info@ahsoo.ee hiljemalt 30 päeva jooksul toote kättesaamisest. 3.3. Veebipood tagastab hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. 3.4. Veebipood vastab ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15 päeva jooksul.

4. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

4.1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning arve, toote või tellimuse info ostjale edastamiseks. 4.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks veebilehel nõusoleku andnud. 4.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ahsoo.ee või helistada telefonil 58 630 400. 5.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 5.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Privaatsus ja vastutus

1. Vastutus

1.1. Kasutades ahsoo.ee veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Veebipoel on õigus tingimusi muuta. 1.2 Veebipoe sisu kannab endas informatiivset eesmärki. Veebipood ei võta vastutust informatsiooni lõpliku täpsuse ega info aegumise eest. Veebipood ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.

2. Isikuandmete kogumine

2.1. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: kontaktandmete (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) esitamisel  meie Veebipoes või mujal (näit. e-maili või telefoni teel); Veebipoe kasutamisel automaatselt kogutavad andmed kasutajakonto või küpsiste (cookies) kaudu; ostu või tellimuse sooritamisel meie Veebipoes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel. Isikuandmed võivad olla nimi, telefoninumber, aadress, e-mail, pangarekvisiidid; Uudiskirjaga liitumisel kogutavad andmed (nimi, e-maili aadress), uudiskirja statistika;

3. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

3.1. AHSOO OÜ ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele va võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid, juristid) ning seadusest tulenevatel juhtudel. 3.2. AHSOO OÜ säilitab isikuandmeid seni kuni nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi. 3.3. Kliendil on võimalik igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. 3.4. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda andmete korrigeerimist või eemaldamist. Ei ole võimalik eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.

4. Turvalisus

4.1. Tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5. Autoriõigus

5.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebipoe sisu autoriõiguste valdaja AHSOO OÜ. Sisu kasutamine mis tahes kujul on lubatud ainult AHSOO OÜ loal.